SISTEM ZA PRETAKANJE HEMIKALIJA IZ IBC KONTEJNERA
TANKVANA OD INOKSA
OTVORENE METALNE PRIHVATNE POSUDE ZA STOJEĆI POLOŽAJ 1 BURETA, 2 BURETA ILI 4 BURETA
METALNA TANKVANA-KOLICA ZA DVA BURETA
METALNA TANKVANA SA OGRADOM ZA STOJEĆU BURAD
ZATVORENA METALNA TANKVANA ZA 1 BURE, 2 BURETA ILI 4 BURETA
METALNA TANKVANA ZA LEŽEĆU BURAD
METALNA TANKVANA ZA 1 IBC KONTEJNER
METALNA TANKVANA ZA 2 IBC KONTEJNERA
PLASTIČNA PRIHVATNA POSUDA ZA JEDNO BURE - TANKVANA 230 LIT
EKOLOŠKA PLASTIČNA PALETA ZA 2 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
PRIHVATNA POSUDA ZA EURO PALETU
PALETA VELIKE NOSIVOSTI ZA PRIKUPLJANJE PROSUTE HEMIKALIJE - PRIHVATNE ZAPREMINE 250 lit, NOSIVOSTI 2000 kg
EKO-PALETA ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
SLOŽIVA TANKVANA ZA 4 BURETA
DUBOKA TANKVANA ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 485 Lit
TANKVANA ZA 4 BURETA U NIZU
MODULARNA RAMPA ZA PRISTUP KOLICA TANKVANAMA
NOSAČ ZA 1 LEŽEĆE BURE
TANKVANA ZA DVA LEŽEĆA BURETA
TANKVANA ZA ČETIRI LEŽEĆA BURETA
VILJUŠKAR ZA MANIPULACIJU BURADIMA
KOLICA ZA PREVOZ BURADI
KOLICA - TANKVANA ZA JEDNO LEŽEĆE BURE
PLASTIČNE TANKVANE NISKOG PROFILA
EKO-PALETA ZA PRIHVAT ULJA ILI HEMIKALIJA 20 LITARA
TANKVANA PRIHVATNE ZAPREMINE 30 LIT
PLASTIČNA EKO-KADA 40 LITARA
TANKVANA 60 LITARA
EKO PALETA PRIHVATNOG KAPACITETA 100 LITARA
MODEL PRIHVATNA PALETA ZA IBC KONTEJNER
TANKVANA BEZ REŠETKE ZA PRIHVAT HEMIKALIJA IZ IBC KONTEJNERA
TANKVANA ZA 2 IBC KONTEJNERA BEZ REŠETKE
TANKVANA ZA 3 IBC KONTEJNERA BEZ REŠETKE SJ-535-BK
TANKVANA ZA IBC KONTEJNER SA PROŠIRENJEM
SLOŽIVA TANKVANA ZA PRIHVAT HEMIKALIJA IZ IBC KONTEJNERA
PLASTIČNA POSUDA ZA PRIHVAT HEMIKALIJA IZ DVA IBC KONTEJNERA
NATKRIVENA PLASTIČNA TANKVANA ZA DVA BURETA
PLASTIČNA TANKVANA ZA 4 BURETA SA ROLO VRATIMA
DISPENZER ZA IBC TANKVANU
REGALNA TANKVANA ZA 2 I 3 PALETNA MESTA
CRVENA PLASTIČNA POSUDA ZA PESAK ZAPREMINE 110 LITARA
ŽUTA PLASTIČNA POSUDA ZA PESAK ILI OPREMU ZAPREMINE 110 LITARA
ŽUTA POSUDA ZA SKLADIŠTENJE ZAPREMINE 130, 200, 400 i 500 LITARA
FLEKSIBILNA TANKVANA ZA 4 BURETA
SAVITLJIVA EKO-PALETA ZA 2 BURETA
IBC KONTEJNERI
PLASTIČNE NAVLAKE ZA PALETE
ČETKA SA PROTOKOM VODE ZA PRANJE TANKVANA
DRŠKA ZA ČETKU SA PROTOKOM VODE HBC
Skip Navigation Links.